Commissie Ziekendag Veldhoven

Opgericht in1979
WerkgebiedVeldhoven
Telefoon 040 2539731
Waarnemend voorzitterHenk Waarma
SecretarisKlaas Makkes
PenningmeesterHenk Waarma
Arno Driessen
BestuursledenGerdie van Mol
Marga Geeven
Suzanne van Oorschot

Geschiedenis

Na een langdurig ziekbed en het overlijden van zijn vader komt in 1979 bij Dirk Krul de gedachte op om in Zonderwijk iets op touw te zetten voor de zieke medemens. Daarop organiseert hij rond de 11de van de 11de in “La Carambole” in Veldhoven een gezellige middag voor zo’n 50 zieken, in samenwerking met carnavalsvereniging “de Durzetters”. Later is deze middag verzet naar de 2de zondag in september. De doelgroep, zieken, gehandicapten, wao’ers en ouderen, wordt door organisaties zoals de Stichting Herwonnen Levenskracht, thans nieuwe Levenskracht, de Zonnebloem, het Rode Kruis en ziekenbezoekgroepen benaderd en vervolgens uitgenodigd.
Hiermee is de Ziekendag in Veldhoven een feit.

Doordat de belangstelling voor de Veldhovense Ziekendag blijft groeien en Dirk het uiteraard niet meer alleen aan kan schakelt hij successievelijk enkele van de destijds opererende carnavalsverenigingen in: CV de Bremkaters, CV de Durzetters, CV de Sprinkhaonen en CV de Zonderwijkertjes. Na vijf jaar van organiseren wordt de commissie Ziekendag Veldhoven opgericht met afvaardigingen uit deze verenigingen te weten: Dirk Krul, Cees Jansen, Theo Gruyters, Pico Machielsen, Jan van Oorschot, de heer J. Krul, Truus de Cortie en Annie Fokkert. Op een later moment treden de heer Van Bommel, Louis Beerens en Ine van den Broek toe tot de commissie. Bovendien komt er ruimte beschikbaar voor de opslag van materialen en worden  fruitmandjes opgemaakt voor genodigden die verhinderd zijn.

Het evenement groeit uit haar jasje en na enkele jaren is de accommodatiete klein en volgen verhuizingen naar de LTS, de Springplank en uiteindelijk,tot op heden, de Kempen Campus. Inmiddels is de naam gewijzigd in “Ziekendag Groot Veldhoven” en is het evenement bedoeld voor de gehele Veldhovense gemeenschap.

Nu, na 35 jaar, spreekt de Commissie de hoop uit dat we, met steun van de diverse organisaties, onze vrijwilligers en het Veldhovense bedrijfsleven, nog in lengte der dagen deze bijzondere dag mogen en kunnen organiseren.

Kronieken

 • 1979: Oprichting van carnavalsvereniging “de Durzetters”
 • Eerste vier Ziekendagen worden in “La Carambole” georganiseerd.
 • Het aantal deelnemers neemt sterk toe. Er wordt uitgeweken naar de aula van de LTS van scholengemeenschap Veldhof aan de Sterrenlaan. De organisatie wordt in 1984 ondergebracht bij de Commissie Ziekendag.
 • 1985: 7de Editie, het aantal aanmeldingen blijft stijgen. De Commissie gaat voor de tweede keer op zoek naar een locatie om de thans meer dan 500 deelnemers te kunnen ontvangen. Uiteindelijk wordt dit sporthal “de Springplank” aan de Oortlaan. Deze verhuizing is voor de Commissie aanleiding een slogan te bedenken: “Veldhoven één, moet kunnen om 500 zieken en gehandicapten een fijne dag te gunnen!” Om dit luister bij te zettentreedt Jantje Koopmans op, wel bekend van zijn lied “Rode Rozen”.
 • 1988: Andy de Witt brengt zijn zangkunsten ten gehore.
 • 1989: Het tienjarig bestaan met als speciale gasten Ronnie Tober enCisca Peters met een duet van het hun bekende nummer “Vanavond gaan we naar de kermis in de stad”.
 • 1990: Cisca Peters verleent voor de 2de maal haar medewerking aande Ziekendag Groot Veldhoven. Groot Veldhoven? Jawel, de naam isinmiddels gewijzigd in Ziekendag Groot Veldhoven.
 • 1991: 12de Ziekendag geeft Conny Vink haar medewerking. Showkorps Groot Veldhoven verzorgt de opening.
 • 1994: het 3de lustrum met een optreden van Danny Christian. De organisatie wordt steeds meer omvattend, om commissieleden en vrijwilligers te ontlasten wordt besloten om de benodigde tafels en stoelen te huren.
 • De jaren hierna gaat de Commissie op gelijke voet verder en mag zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling. Optredens zijn er van de Mamma Mia Band, de Gendergalm de Twee Pinten en een nieuwe ster aan het firmament: Marianne Weber. Zo gaan we de jaren 2000 in.
 • 2003: De Ziekendag Groot Veldhoven wordt genomineerd voor de vrijwilligersprijs. Op zondag 7 december krijgt de Commissie deze prijs uitgereikt tijdens “De dag van de vrijwilliger” in het wijkgebouw De Leus aan de Leuskenshei.
 • 2004: 25jarig bestaan van de Ziekendag. Dit jubileum wordt opgeluisterd door de nog steeds populaire Duitse schlagerzanger Danny Christian. Alle vrijwilligers krijgen een sleutelhanger met gebrand opschrift, vervaardigd door bewoners van de Berkt, onderdeel van zorgorganisatie Severinus.
 • 2006: Na 27 jaar, vindt de Ziekendag voor de laatste keer plaats in de Springplank. Deze valt ten prooi aan de slopershamer. De Commissie ondergaat wijzigingen, ouderen maken plaats voor een jongere garde met nieuw elan. Vanaf nu worden Veldhovense scoutinggroepen uitgenodigd om bij toerbeurt de tafels en stoelen in gereedheid te brengen.
 • 2007: Vanaf nu vindt de Ziekendag plaats in de sporthal van de Kempen Campus aan de Knegselseweg. Showkorps Groot Veldhoven, accordeonvereniging de Doordrukkers, Samba del Plados van de Severinus en Chant’ Oers maken er een opperbeste middag van in deze nieuwe locatie.
 • 2012: De Commissie wordt uitgebreid met 2 vrijwilligers en daarmee staat het aantal leden op 12.
 • 2014: De commissie Ziekendag maakt een uitzondering en verzet deze dag een week naar voren en geeft daarmee de organisatie van “Echt Veldhovenz Fistje” de ruimte om in het 2de weekend de jubilea van diverse Veldhovense verenigingen op grootse wijze te kunnen vieren.
 • De viering van het 7de lustrum van de Ziekendag Groot Veldhoven gaat gepaard met een donatie van de Stichting Specsavers Steunt.
 • Johanna Bolck en Ine van den Broek geven aan terug te treden als actief commissielid. Als waardering voor hun jarenlange inzet worden zij in de bloemetjes gezet en benoemd tot erelid. Tot deze orde behoren ook Jan van Oorschot, Cees Jansen en Pico Machielsen, die zich vanaf de oprichting jarenlang intensief bezig hebben gehouden met onze Ziekendag.

Loading