Activiteiten Veldhoven

De Stichting – Doelstelling en activiteiten
Wij zijn vrijwilligers die aandacht geven aan mensen die kampen met hun gezondheid, geïsoleerd zijn geraakt of anderszins moeilijkheden ervaren.

Dat doen we onder andere door deze mensen thuis te bezoeken, nabestaanden nazorg te verlenen en bij te dragen aan de organisatie van Paas- en Kerstvieringen. Daarnaast verzorgen we wekelijks gezellige kienmiddagen en kan de Nieuwe Levenskracht bedevaarten en vakanties aanbieden en vergoedingen toekennen voor voorzieningen. Vanaf de leeftijd van 80 jaar kunt u elke vijf jaar op uw verjaardag van ons een bezoekje en attentie verwachten. Dat geldt ook voor gouden en diamanten echtparen.

Ons werk wordt moIMG_0374gelijk gemaakt door donateurs , lotenverkoop en de welbekende enveloppensport tijdens Veldhovense kermissen. Als tegenprestatie wordt jaarlijks een gewaardeerde toneelavond georganiseerd.

De stichting bestaat uit een overkoepelend bestuur en een aantal wijkgebonden afdelingen met een eigen bestuur en activiteiten. Dat zijn momenteel:

Bewoners in de overige wijken kunnen natuurlijk ook aansluiten. Zie daarvoor ons contact
formulier. In Meerveldhoven is een zelfstandige stichting actief. Ook in Valkenswaard, Steensel, Eersel, Duizel, Budel, Westerhoven en Bergeijk bestaan gelijknamige stichtingen met vergelijkbare doelstellingen.

Beschermheer
Het werk van Stichting Nieuwe Levenskracht wordt moreel ondersteund door beschermheer Eric van Schagen, ook bekend als CEO van Simac.

Andere organisaties
Het werk van de Nieuwe Levenskracht overlapt gedeeltelijk met dat van oa. de Zonnebloem, parochiële ziekengroepen, het Rode Kruis en SWOVE. Met deze organisaties wordt nauw samengewerkt.

Donateur of vrijwilliger worden
Indien u achter Stichting Nieuwe Levenskracht staat en ons werk wenst te steunen, kunt
u donateur worden of zich als vrijwilliger bij de stichting aansluiten. Stuur ons daartoe
een bericht met uw gegevens middels het contact formulier en wij nemen vrijblijvend
contact met u op.

Wet op de privacy
Door de privacy wetgeving krijgen we geen directe informatie van verzorgende instanties.
Voor informatie over mensen die aandacht verdienen van Stichting Nieuwe Levenskracht zijn we aangewezen op u. Indien u iemand kent die onlangs is opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis of die langdurig ziek is, laat dit ons weten middels het contact formulier.

Volg ons
Wilt u op de hoogte blijven van onze aktiviteiten, volg ons dan op Facebook.

Loading