Doelstelling

Wij zijn vrijwilligers die aandacht geven aan mensen die kampen met hun gezondheid, geïsoleerd zijn geraakt of anderszins moeilijkheden ervaren.

Dat doen we onder andere door deze mensen thuis te bezoeken, nabestaanden nazorg te verlenen en bij te dragen aan de organisatie van Paas- en Kerstvieringen. Daarnaast verzorgen we wekelijks gezellige kienmiddagen en kan de Nieuwe Levenskracht bedevaarten en vakanties aanbieden en vergoedingen toekennen voor voorzieningen.

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door donateurs, lotenverkoop en de welbekende enveloppensport tijdens kermissen.

De Nieuwe Levenskracht bestaat uit lokale stichtingen in verschillende dorpen in de Kempen met ieder een eigen karakter en activiteiten.

Andere organisaties
De Nieuwe Levenskracht werkt nauw samen met andere organisaties, zoals de Zonnebloem, parochiële ziekengroepen, het Rode Kruis en SWOVE.

Donateur of vrijwilliger worden
Indien u achter Stichting Nieuwe Levenskracht staat en ons werk wenst te steunen, kunt
u donateur worden of zich als vrijwilliger bij de stichting aansluiten. Stuur ons daartoe
een bericht met uw gegevens middels het contact formulier en wij nemen vrijblijvend
contact met u op.

Wet op de privacy
Door de privacy wetgeving krijgen we geen directe informatie van verzorgende instanties.
Voor informatie over mensen die aandacht verdienen van Stichting Nieuwe Levenskracht zijn we aangewezen op u. Indien u iemand kent die onlangs is opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis of die langdurig ziek is, laat dit ons weten middels het contact formulier.

Volg ons
Wilt u op de hoogte blijven van onze aktiviteiten, volg ons dan op Facebook.

Loading