Activiteiten Steensel

De Nieuwe Levenskracht Steensel wil aandacht schenken aan droevige maar zeker ook aan blijde gebeurtenissen in onze dorpsgemeenschap. Een dorp met zo’n 1355 inwoners, 587 huizen waarvan er begin 2019 327 gezinnen donateur zijn.

In de loop van het jaar organiseren we de volgende activiteiten. Dit om invulling aan de doelstelling te geven, mogelijk gemaakt door donaties uit de Steenselse gemeenschap.

Donateursactie
Ophalen van donaties en waar mogelijk het werven van donateurs. Onze comitéleden komen in april bij u aan de deur voor contante inning. Voor ons als klein dorp is dit nog te verwezenlijken. Een groot pluspunt vinden wij dat er ook nog een stukje sociaal contact blijft bestaan.

Valentijnsdag
Rond Valentijn bieden wij de partners en mantelzorgers, die de zorg hebben voor een inwoner, een bloemetje of plantje aan. Ouders van kinderen met een beperking, vrijwilligers van de Stern, Kookpot en onze comitéleden worden hier ook bij betrokken. Er wordt gewerkt aan de hand van een donateurslijst.

Bloemen, fruitdozen en fruitschalen
Na een nacht ziekenhuis opname, ongeacht of men donateur is, langdurig zieken, verjaardagen van 80 plussers en bij 50 & 60 jarig huwelijk worden er verschillende attenties aangeboden.

Toekenning geldelijke bijdrage
Bij langdurig verblijf in ziekenhuizen buiten Veldhoven en Eindhoven kan een tegemoetkoming in ongedekte kosten gedaan worden indien men langer dan een week daar moet verblijven. Procedure kan na 3 en 5 weken nogmaals herhaald worden. Om in aanmerking te komen moet men een jaar donateur zijn.

Kermisloterij
In juni start de verkoop van loten voor de kermisloterij. Onze comitéleden gaan huis aan huis langs om alle loten verkocht te krijgen. Sponsors worden gevraagd om de drukwerk kosten te dragen. Trekking geschiedt op kermis-dinsdag. Publicatie van de winnende loten kunt u telkens vinden in de Pierenbode, De Hint en op deze site.

Geboorte
De nieuwkomers worden verwelkomd met een bloemetje. Dit zijn voor ons de aspirant donateurs!

Overlijden
Bij een overlijden binnen een gezin welke donateur zijn, wordt er een envelop aangeboden voor een H. Mis of te besteden aan een andere intentie.

Kerst
In de week voor Kerst worden donateurs die (langdurig) ziek zijn verblijd met een fruitdoos.

Ondersteuning
Ondersteuning in geld wordt gedaan aan de KBO voor het uitje van de alleroudsten en voor de Kerstviering. Ook is er ondersteuning voor de Ziekendag, en in 2018 voor het Jeugdvakantiewerk.

Voor informatie en of ondersteuning verwijzen wij u naar het contact formulier.

Loading