Activiteiten Eersel

In de loop van elk jaar worden door Nieuwe Levenskracht Eersel allerlei activiteiten ontplooid, enerzijds ter invulling van de doelstelling van de stichting en anderzijds om de daartoe benodigde middelen te werven. Hieronder volgt een opsomming van de jaarlijkse activiteiten:

Huisbezoeken ziekendienst
Het hele jaar door gaan medewerk(st)ers van de ziekendienst op ziekenbezoek. Gemiddeld zo’n 7 maal per jaar. Zij nemen voor elke zieke een attentie mee.

Bezorging fruitdozen
Het hele jaar door worden er fruitdozen bezorgt wanneer iemand minimaal zeven dagen in het ziekenhuis verblijft.
Op paaszaterdag worden er fruitdozen bezorgd bij ouderen van 84 jaar (op 1 januari) en ouder, zieken die op dat moment in het ziekenhuis of in een verpleegtehuis verblijven, en bij langdurig zieken.
Met Kerstmis wordt er bij alle zieken een fruitdoos bezorgd, ook bij huizen waar mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking wonen.

Uitkeringen
Het hele jaar door worden er financiële tegemoetkomingen toegekend als een van de gezinsleden twee weken of langer in het ziekenhuis dient te verblijven of anderszins een behandeling moeten ondergaan.
Ook bij extreem hoge verblijf- of ziektekosten kan er een financiële tegemoetkoming worden toegekend.

Valentijnsdag
Jaarlijks op 14 februari worden plantjes bezorgd bij de ouder(s) van thuiswonende gehandicapte kinderen en mantelzorgers. Ook niet-donateurs komen hiervoor in aanmerking.

Lotenverkoop
Vanaf de maand mei van elk jaar ziet u dagelijks medewerk(st)ers van Nieuwe Levenskracht Eersel bij u in de straat, die proberen zoveel mogelijk loten van de Kermisloterij aan de man/vrouw te brengen. Meer uitgebreide informatie vind u hierover onder “Kermisloterij”.

Eersel Kermis
Elk jaar op de woensdag vóór Eersel Kermis treft u op de markt onze Bouwploeg aan, druk in de weer om de tent van Nieuwe Levenskracht zo goed als mogelijk te positioneren. Dit betreft namelijk onze grootste blikvanger.
Daags erna begint voor de commissie Kermiszaken het inrichten van die tent om ervoor zorg te dragen dat weer een dag later, op de vrijdagavond, vol goede moed en enthousiasme, gestart kan worden met de enveloppenactie. Dit gaat door tot en met de dinsdagavond. Ook hierover treft u meer informatie aan onder “Kermisloterij”.
De woensdag ná Eersel Kermis komt onze Bouwploeg dan weer in actie om de tent af te breken en deze weer keurig, voor ‘n jaar lang, op te slaan.

Ontspanningsmiddag
Jaarlijks wordt er op de tweede zaterdag van september een  ontspanningsmiddag voor zieken en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking georganiseerd. Altijd is hierbij sprake van een gastoptreden. Aan elke bezoeker hiervan wordt een belegd broodje met een kop koffie of thee aangeboden. Op deze dag wordt bij alle zieken in Eersel een bloemetje bezorgd. Ook niet-donateurs worden voor deze middag uitgenodigd.

Donateursactie
Vanaf de maand oktober van elk jaar worden door onze medewerk(st)ers de donateursgelden geïnd van personen of gezinnen die niet gekozen hebben voor een automatische incasso. Hiertoe dienen die medewerk(st)ers bij die betreffende personen of gezinnen aan huis te komen en als bewijs van betaling wordt aan diegenen een kwitantie overhandigd.

Sint Nicolaas
Jaarlijks na de intocht van Sint Nicolaas in Eersel krijgen mensen met zowel een verstandelijke als lichamelijke beperking een envelop met inhoud, te besteden naar eigen keuze.

1,015 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag