Nieuwsbrief #22 – Mei 2018

Deze Nieuwsbrief is bestemd voor alle medewerk(st)ers, donateurs en sponsors van Nieuwe Levenskracht en geeft achtergrondinformatie over alle activiteiten van Nieuwe Levenskracht Eersel in het afgelopen jaar. Wij hopen dat u door het lezen van deze Nieuwsbrief voldoende wordt geïnformeerd over de besteding van de donatiegelden.
Deze Nieuwsbrief wordt volledig gesponsord.

Vanwege omstandigheden wordt deze Nieuwsbrief later dan normaal bezorgd. Toch willen wij u de informatie uit 2017 niet onthouden.

In het afgelopen jaar mocht Nieuwe Levenskracht Eersel haar 100-jarig bestaan vieren. In dit kader besloot het bestuur dit jubileumjaar niet te vieren met een receptie en/of feest maar koos ervoor een extraatje te organiseren voor haar doelgroepen (zieken, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking). Voor de zieken, eenzamen en ouderen werd een rondrit door het mooie Kempenland georganiseerd en er werd een bezoek gebracht aan de Lambertuskerk in Vessem. De provincie Noord-Brabant heeft deze kerk uitgeroepen tot een van de 100 identiteitsbepalende monumenten in onze provincie. De dag werd afgesloten met het eten van pannenkoeken bij De Pannekoekenbakker. Alle genodigden hebben zeer genoten van deze middag. Ook de mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kozen voor het eten van  pannenkoeken. Een zeer gewaardeerd uitstapje.

Voor de mensen met een beperking in de gezinsvervangende huizen en op de gesloten afdeling in Kerkebogten werd met de leiding van de huizen overlegd of er in het huis of op de afdeling nog iets nodig was. Deze wensen zijn in daden omgezet. Ook hier veel dankbare reacties ontvangen.

Al met al was het jubileumjaar een druk jaar waarin veel extra werk is verzet. Niet alleen door het bestuur maar ook door de ziekendienstmedewerk(st)ers en comitéleden. Voor deze geweldige inzet is het bestuur hen bijzonder dankbaar.

U begrijpt dat nieuwe medewerk(st)ers altijd van harte welkom zijn. Dus mocht u of iemand die u kent zich voor Nieuwe Levenskracht willen inzetten, laat het ons dan even weten.

Wij zijn al onze donateurs (in totaal 1.712) zeer erkentelijk voor de financiële steun en hopen ook in 2018 weer op u allen te mogen rekenen! 

Nieuwe Levenskracht huldigde Ria Hettelaar-Veron, Annie van Hulsel-Maas, Nellie Maas-Bartholomeus, Johan Lodewijks, Thea Vermeer-Tiebosch, Mia van der Weijden-de Haas en Wim van Woerkum vanwege hun 12½-jarig jubileum en Petra van Keulen vanwege haar 25-jarig jubileum. Tijdens een informele bijeenkomst mochten zij uit handen van de voorzitter een passende attentie in ontvangst nemen. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet!

Zes prijzen van de kermisloterij zijn nog niet afgehaald. Het betreft de volgende lotnummers: 17055, 20975, 18961, 21993, 6249 en 4455.Mocht u in het bezit zijn van een lot met één van de genoemde nummers dan kunt u uw prijs alsnog afhalen bij Chris van Gerwen, Wanmolen 22 in Eersel.

Ook dit jaar werd deze loterij gedeeltelijk gesponsord door Ad Kokx Witgoed (Eersel), Rob’s Fiets en service (Valkenswaard), Landgoed de Biestheuvel (Hoogeloon), HUBO (Eersel), Hotel-Restaurant De Bengel (Eersel), Gijsbers verwarmen en koelen (Bladel), Van Buul’s Smikkelkar (Reusel), Rijwielhandel HECAS (Eersel) en Bloemsierkunst Verbakel (Eersel). Sponsors, bedankt!

Algemeen

 • In 2017 had Nieuwe Levenskracht Eersel 85 medewerk(st)ers.
 • De samenstelling van het bestuur bestond uit: Marion Smits (voorzitter/secretaris), Ad Menting (penningmeester), Jan Keeris, Tonnie Gerrits, Annelies Jansen en Annemiek van Kessel (bestuursleden). Johan Lodewijks en Chris van Gerwen verlieten het bestuur. Johan blijft nog wel verantwoordelijk voor de kermiszaken.
 • Het bestuur vergaderde 10 maal.

Fruitdozen/-schalen

 • Een fruitdoos wordt bezorgd wanneer iemand minimaal 7 dagen in het ziekenhuis ligt.
 • Op paaszaterdag worden fruitdozen bezorgd bij ouderen van 83 jaar (op 1 januari) en ouder, zieken die op dat moment in het ziekenhuis liggen of in een verpleegtehuis verblijven en langdurig zieken.
 • Met Kerstmis wordt bij alle zieken een fruitdoos bezorgd. Ook hebben dit jaar de huizen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen een fruitdoos ontvangen. Dit alles gebeurt in samenwerking met de Zonnebloem.
 • In 2017 werden 797 fruitdozen bezorgd; zieke kinderen ontvingen een passende attentie. Ook niet-donateurs komen hiervoor in aanmerking.
 • Verder werden 15 fruitschalen bezorgd bij echtparen die hun 50-jarig huwelijksfeest, 6 fruitschalen bij echtparen die hun 60-jarig huwelijksfeest en 2 fruitschalen bij echtparen die hun 65-jarig huwelijksfeest mochten vieren.

Huisbezoeken ziekendienst

De medewerk(st)ers van de ziekendienst gaan gemiddeld 7 maal per jaar op ziekenbezoek. Zij nemen voor elke zieke een attentie mee. In 2017 werden 509 bezoekjes afgelegd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u donateur zijn.  Op de gesloten afdeling in Kerkebogten werden 7 maal pakken koeken bezorgd.

Ontspanningsmiddag

Deze middag wordt jaarlijks in samenwerking met de Zonnebloem georganiseerd in ontmoetingscentrum De Eikenburg (de middag wordt volledig door Nieuwe Levenskracht betaald). Deze middag werd door 105 personen bezocht. Een gastoptreden werd verzorgd door amusementsgroep “DèVèltOp” uit Aarle Rixtel e.o. Ter afsluiting van deze dag werd aan de zieken nog een belegd broodje met een kop koffie of thee aangeboden. Vanwege het 100-jarig bestaan sponsorde PLUS Van de Huijgevoort Eersel alle versnaperingen voor deze middag. Wij willen de heer Van de Huijgevoort hiervoor hartelijk bedanken! Op deze dag werden in totaal 225 plantjes aan de zieken uitgedeeld. Ook niet-donateurs worden voor deze middag uitgenodigd.

Er werden 11 bloemstukken op de gesloten afdeling in Kerkebogten bezorgd.

Sint Nicolaas

Na de intocht van Sint-Nicolaas in Eersel krijgen jaarlijks zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapten een envelop met inhoud, te besteden naar eigen keuze. De desbetreffende of de ouder(s) moet(en) dan wel donateur zijn. In november werden in totaal 57 gehandicapten bezocht.

Uitkeringen

 • Als een van de gezinsleden 2 weken of langer in het ziekenhuis ligt of een behandeling moet ondergaan, wordt er een financiële tegemoetkoming toegekend. In het afgelopen jaar waren dit in totaal 87 vergoedingen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u donateur zijn.
 • Ook bij extreem hoge verblijf- of ziektekosten kan er een financiële tegemoetkoming worden toegekend.

Valentijnsdag

Met Valentijnsdag (14 februari) werden in totaal 97 plantjes bezorgd bij de ouder(s) van thuiswonende gehandicapte kinderen en mantelzorgers. Ook niet-donateurs komen hiervoor in aanmerking.

Tot slot

 • Ieder jaar opnieuw brengt het bestuur het volgende onder uw aandacht.
 • In verband met de wet op de privacy blijft het voor ons erg moeilijk om te weten wie er in het ziekenhuis ligt. Vandaar een vriendelijk verzoek. Als er iemand van het gezin, de familie, buren of kennissen in het ziekenhuis ligt, laat het ons dan even weten. U kunt dit doen door te bellen met Jan Keeris (0497)51 45 22 of Tonnie Gerrits (0497)53 03 25. Uw informatie zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Met uw medewerking doet u het bestuur, en wellicht ook de zieken, een groot plezier.
 • Verder willen wij u vragen om ook adreswijzigingen aan ons door te geven. Uw verhuisbericht kunt u sturen naar onze secretaris Mieke van Maanen, Voortseweg 33a, 5521 JC  Eersel, (0497)51 21 24. U kunt haar ook mailen: penningmeesterNLE@gmail.com. Voor extra informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u eveneens bij haar terecht.
 • Uiteraard zult u begrijpen dat nieuwe donateurs altijd van harte welkom zijn. Dus kent u nog iemand in uw omgeving die donateur zou willen worden dan kunt u deze aanmelden bij het secretariaat.
 • Alvast bedankt voor uw medewerking!

Incasso, periodieke overboeking en contanten

Vorig jaar ontvingen wij veel vragen over de automatische incasso en periodieke overboeking. Hieronder zullen wij het verschil uitleggen:

 • Bij een automatische incasso (AI) heeft de donateur een automatische incasso getekend en Nieuwe Levenskracht incasseert deze in principe jaarlijks de eerste week van juni, met andere woorden Nieuwe Levenskracht is de initiatiefnemer
 • Bij een periodieke overboeking (PO) is de periodieke overboeking ingesteld door:
  • de donateur via internetbankieren: met andere woorden de donateur is initiatiefnemer;
  • de bank (in het verleden) en is afhankelijk van bank door donateur zelf aan te passen via internetbankieren. De donateur en/of bank kan deze wijzigen/intrekken. Nieuwe Levenskracht kan deze niet wijzigen of stopzetten, met andere woorden de donateur en/of bank zijn initiatiefnemer.

Heeft u over het bovenstaande nog vragen dan kunt u contact opnemen met Mieke van Maanen. Haar telefoonnummer is (0497)51 21 24, u kunt haar ook mailen: penningmeesterNLE@gmail.com.

Steeds vaker maken wij mee dat bij het ophalen van onze donatiegelden de mensen geen geld in huis hebben. Het gevolg hiervan is dat onze medewerk(st)er vaker op pad moet om de donatiegelden te innen.
Misschien zou u willen overwegen om uw donatie die u jaarlijks per kwitantie betaalt automatisch te gaan betalen. U kunt dit doorgeven aan het secretariaat of aan onze medewerk(st)er die in september bij u aan de deur komt voor het ophalen van het donatiegeld.

Het IBAN-nummer van Nieuwe Levenskracht Eersel is NL81 RABO 0113 5949 09.
Zou u bij uw overboeking uw naam en adres willen vermelden?

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking.

909 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag